Støtbelaster - Pumpekum med integrert støtpumpe for infiltrasjon

Støtbelaster til bruk i trykkinfiltrasjonsanlegg for gråvann.

Kummene leveres med Ø110mm innløp.
På utløpssiden kobles transportrør til infiltrasjonsfordeler / infiltrasjonsstokk.
Normalt Ø 40mm el. Ø 50mm. Det sitter montert en pumpe med nivåvippe som støter ut gråvann i infiltrasjonsgrøft når nivåbryter trigges.

Vare nr.: Volum: Diameter: Høyde: Vekt:  Støtvolum pumpe Top3 
FP4060 0,3m3 Ø 600mm 1000mm -  ca. 115 liter
FP4061 0,4m3 Ø 600mm 1500mm -  ca. 115 liter
FP4062 0,5m3 Ø 900mm 1100mm -  ca. 286 liter
FP4063 0,6m3 Ø 600mm 2300mm -  ca. 127 liter
FP4064 0,75m3 Ø 900mm 1400mm -  ca. 286 liter
FP4065 1,00m3 Ø 800mm 2000mm -  
FP4066 1,40m3 Ø1350mm 1500mm -  ca. 572 liter

Nivåføler kommer i tillegg

Tankene er sertifisert hos Det Norske Veritas etter NS-EN 12566-1:2005