Infiltrasjonsfordelere til trykkinfiltrasjon i grunn

Fordelerne produseres som standard med senteravatand 1 meter. Utløp til infiltrasjonsrør går opp og i 90gr. vinkel. Fordelerne leveres i 3 ulike standardutførelser: Med T-løp inn og vinklet utløp Med sideløp inn og vinklet utløp Med sideløp inn og vinklet T-utløp (for plassering midt i infiltrasjonsbedet)

Infiltrasjonsfordeler - Fordelingsstokk for infiltrasjonsanlegg

For trykkinfiltrasjonsanlegg med pumpekum.

Infiltrasjonsstokk med Ø110mm stamme T-løp tilkobling (motstående) fra pumpekum / støtbelaster.

Vare nr.: Stamme: Tilkobling: Utløp: Vekt:  
SSINF11040T2X32L 110mm 40mm 2 x 32mm i 90gr. 0,0  
SSINF11040T3X32L 110mm 40mm 3 x 32mm i 90gr. 0,0  
SSINF11040T4X32L 110mm 40mm 4 x 32mm i 90gr. 0,0  
SSINF11040T5X32L 110mm 40mm 5 x 32mm i 90gr. 0,0  
SSINF11040T6X32L 110mm 40mm 6 x 32mm i 90gr. 0,0  
SSINF11050T2X32L 110mm 50mm 2 x 32mm i 90gr. 0,0  
SSINF11050T3X32L 110mm 50mm 3 x 32mm i 90gr. 0,0  

Infiltrasjonsfordeler - Fordelingsstokk for infiltrasjonsanlegg med sideløp

For trykkinfiltrasjonsanlegg med pumpekum.

Infiltrasjonsstokk med Ø110mm stamme sideveis tilkobling fra pumpekum / støtbelaster.

Vare nr.: Stamme: Tilkobling: Utløp: Vekt:  
SSINF11040S2X32L 110mm 40mm 2 x 32mm i 90gr. 0,0  
SSINF11040S3X32L 110mm 40mm 3 x 32mm i 90gr. 0,0  
SSINF11040S4X32L 110mm 40mm 4 x 32mm i 90gr. 0,0  
SSINF11040S5X32L 110mm 40mm 5 x 32mm i 90gr. 0,0  
SSINF11040S6X32L 110mm 40mm 6 x 32mm i 90gr. 0,0  
SSINF11050S2X32L 110mm 50mm 2 x 32mm i 90gr. 0,0  
SSINF11050S2X32L 110mm 50mm 3 x 32mm i 90gr. 0,0