Samletanker

Samletanker for kloakk / silo
Samletank brukes der utslipp til sjø/terreng eller tilkobling til offentlig kloakk ikke er mulig.
Bruk vannbesparende toalett for å unngå for hyppig tømming av tanken, tømming utføres av slamsugebil.

Nivåvarsler leveres som ekstrautstyr. Den varsler når tanken bør tømmes.
Samtlige tanker leveres med innmontert gummipakning for 110mm innløp.
Tanken leveres med låsbart lokk.

Vare nr.: Volum: Høyde: Diameter: Lengde: Vekt:  
FP4020 2,9m3 1800mm 1600mm stående 0,0  
FP4021 4,0m3 1900mm 2300mm stående 0,0  
FP4022 6,0m3 2000mm 2300mm stående 0,0  
FP4023 3,0m3 1600mm 1200mm 2700mm 0,0  
FP4024 6,0m3 2000mm 1600mm 3000mm 0,0  
FP4025 7,7m3 2000mm 1600mm 3900mm 0,0  
FP4026 10,0m3 2400mm 2000mm 3400mm 0,0