Slamavskillere

Slamavskillere
1,0m3 For fritidsbolig med WC.
2,0m3 For fritidsbolig med WC.
4,0m3 Boligenhet med tilknyttet klosettavløp

Nedgravingsdybde v/drenert grunn: 1000mm fra terreng til tankhals. For større nedgravingsdybde kan skjøtestykke (500mm eller 1000mm) leveres.

Vare nr.: Volum: Kammer: Høyde: Diameter: Lengde: Vekt:
FPSLAM-01-2 1,0m3 2 1500mm 1350mm stående   77,0 kg  
FPSLAM-02-2 2,0m3 2 1800mm 1600mm stående 108,0 kg  
FPSLAM-04-3 4,0m3 3 1900mm 2300mm stående 177,0 kg  
FPSLAM-07-3 7,0m3 3 2400mm 2000mm 3000mm 395,0 kg  
FPSLAM-09-3 9,0m3  3 2400mm 2000mm 3680mm 0,0  
               
               

Tankene er sertifisert hos Det Norske Veritas etter NS-EN 12566-1:2005