Energisystem - kollektorer med tilbehør for varmepumpeinstallasjoner

Kollektorrør    
Jordkollektor
Sjøkollektor
Fjell / Brønn
Løsninger for:

  •     En kollektor for enebolig
  •     Flere kollektorer for enebolig
  •     Graderte hull

HAIEX Energisystem

HAIEX produserer sertifiserte kollektorrør i mange ulike lengder, varianter og dimensjoner.
Vi leverer i hovedsak kollektorer og koblingsmateriell ut til installatører og brønnborere.
HAIEX jobber ikke med installasjon og/eller beregninger av anlegg.
Til dette må man benytte en installatør som bistår med valg av pumpe og få beregnet varmebehov etc. Her er det hensyn til et helhetlig anlegg som må tas.
Installasjonsfirmaene og konsulenter sitter med beregningsprogrammer for ulike systemer. De forskjellige pumpeleverandørene har data for væskemengde, gjennomstrømningsbehov i pumpe etc. I tillegg spiller de lokale faktorene med tilgjengelig energi i grunnen, valgt kollektortype (jord, sjø, brønn) osv. inn.
Det opereres med "tommelfinger regler" for antall meter rør pr. mengde energi.
Generelt anbefales det ikke å følge disse. Man bør få beregnet anlegget ut fra de lokale forhold av en lokal installatør.
Mer info om grunnvarme og varmepumpeinstallasjoner, se linker:
NGU - Norges Geologiske Undersøkelser
Varmepumpeinfo.no - Forbrukersider for informasjon om varmepumper