Slamavskillere større - for flere boenheter

Slamavskillere med 3 kammer for flere boenheter.

Vare nr.: Volum: Kammer: Høyde: Diameter: Lengde: Vekt: Boenheter:
FPSLAM-07-3L 7,0m3 3 1900 2300 3000 395,0kg 2
FPSLAM-09-3L 9,5m3 3 1900 2300 3900 0,0 3
FPSLAM-12-3L 12,0m3 3 1900 2300 4800 0,0 4
FPSLAM-14-3L 14,0m3 3 1900 2300 5520 0,0 5
FPSLAM-15-3L 15,5m3  3 1900 2300 6060 0,0 6
 FPSLAM-16-3L 16,5m3 3 1900 2300 6420 0,0 7
 

Tankene er sertifisert hos Det Norske Veritas etter NS-EN 12566-1:2005