Tilbehør tanker

Varenr: TYPE     Høyde Diameter  
FP4080 FP-500  Skjøtering 500   500 600  
FP4081 FP-1000  Skjøtering 1000   1000 600  
FP4082 FP-500  Skjøtering 500   500 800  
FP4083 FP-1150  Skjøtering 1150   1150 800  
FP4121    Lokk Ø-600mm (grønt)     600  
FP4122    Lokk Ø-800mm (grønt)     800  
FP4120    Nivåvarsler NV 4200 Universal