PF PolyControl Plus - Trafosveiseapparat, lavvolt (8-48Volt)

For elektrosveising i dimensjonsspekteret Ø 20mm - 1000mm

PF PolyControl Plus – Robust Universalapparat, stor trafo
Dimensjonsspekter: Ø 20mm – 1000mm
Innstilling og bruk:

  • Automatisk innstilling av parametere for Fusamatic kompatible deler.
  • Strekkodeleser 
  • Manuell inntasting
  • Loggføring av sveiseprosess, USB stikk for tapping av loggdata til forskjellige format. (ISO12176-3/4)

Teknisk:
Høyfrekvens omformer (uten trafo)
Utgang:   8 - 48V - 80Amp (Maks.: 110Amp)
Tilførsel:  230V~50Hz
Vekt:       14kg 

Sveiser de fleste lavvolts elektrosveisedeler på markedet.
Godt egnet for større VA prosjekter, entreprenører, rørleggere, industri, havbruk og kommuner som sveiser PE selv.