Digimatic - Trafosveiseapparat, lavvolt (8-48Volt)

For elektrosveising i dimensjonsspekteret Ø 20mm - 1000mm

Digimatic er utgått fra sortiment av modeller fra PF,
men det er fortsatt reservedeler til dem, og det formidles service på dem.

PF Digimatic – Robust Universalapparat
Dimensjonsspekter: Ø 20mm – 1000mm
Innstilling og bruk:


Sveiser de fleste lavvolts elektrosveisedeler på markedet, men er best egnet for automatisk gjenkjenning.
Godt egnet for større VA prosjekter, entreprenører, rørleggere, industri, havbruk og kommuner som sveiser PE selv.