PF Polymatic Plus - Trafosveiseapparat, lavvolt (8-48Volt)

For elektrosveising i dimensjonsspekteret Ø 20mm - 1000mm

PF Polymatic Plus – Robust Universalapparat, stor trafo
Dimensjonsspekter: Ø 20mm – 1000mm
Innstilling og bruk:

  • Automatisk innstilling av parametere for Fusamatic kompatible deler.
  • Strekkodeleser 
  • Manuell inntasting
  • Loggføring av sveiseprosess, USB stikk for tapping av loggdata til forskjellige format. (ISO12176-3/4)

Teknisk:
Fasevinkel styring
Utgang:   8 - 48V - 80Amp (Maks.: 110Amp)
Tilførsel:  230V~50Hz
Vekt:       20kg 


Sveiser de fleste lavvolts elektrosveisedeler på markedet.
Godt egnet for større VA prosjekter, entreprenører, rørleggere, industri, havbruk og kommuner som sveiser PE selv.

Vare nr.:       Varebeskrivelse:           Funksjoner:
POLYMATIC-PLUS PF Polymatic Plus elektrosveisemaskin, lavvolt  m/ lesepenn Fusamatic, lesepenn
POLYMATIC-PLUSSCAN PF Polymatic Plus elektrosveisemaskin, lavvolt m/ scanner Fusamatic, full strekkode
     
KALIBRERING Årlig / 200 sveis Kalibrering og vedlikeholdsservice  
PF-1R0200_003 PF Service - Bytte av sveiseterminal 4,0mm Standard  
PF-2R0200_004 PF Service - Bytte av sveiseterminal 4,0mm Fusamatic  

Be om prisoppsett, evt. med nødvendig tilbehør til aktuell bruk.