Slangenippel PVC

Gjengene må tettes med PTFE tape (gjengetape) eller annet egnet tettemiddel for plastgjenger.
PVC kan limes med PVC lim Vi har og skaffer diverse løsninger av slangenipler. For et utvalg, klikk på produsentlinken under. >Mangler det info / utfyllende info om produktene? - Ta kontakt med oss
Produktbiblioteket er under utvikling. 

Vare nr.:  G: L: B:  H:  e: Lt:   Vekt:
MG-5361001 1/4"   12 49 12 11     
MG-5361003 3/8   12 58 16 13     
MG-5361005 1/2"   12 64 20 16     
MG-5361007 3/4" 25mm (1") 12 72 25 17    
MG-5361010 1" 30mm 16 84 30 19    
MG-5361013 1.1/4"   16 91 40 22    
MG-5361015 1.1/2" 50mm 16 94 50 22    
MG-5361020 2" 60mm 16 118 60 26    
MG-5361025 2.1/2"   16 118 60 26    

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.