SKG - Klokoblinger

Varenr: Varebeskrivelse:                             
GK0202620025 Bajonettkobling  1" m/innv. gjenge (KIG10) 
GK0202622025 Bajonettkobling  1" m/utv. gjenge (KAG10)        

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.