SDR7,4 Trykkrør

D =           Utvendig mål i millimeter
emin =  Minste godstykkelse / veggtykkelse i millimeter
SDR = Forholdstall diameter / veggtykkelse. Klassifiseringen er en tilnærmet verdi.
Maks OEP =     Maksimal ovalitet rett etter produksjon 
D-nom D maks Maks ovalitet rett etter produksjon emin emaks Beregnet midlere vekt
20 20,3 1,2 3,0 3,4 0,16
25 25,3 1,2 3,5 4,0 0,24
32 * 32,3 1,3 4,4 5,0 0,39
40 * 40,4 1,4 5,5 6,2 0,60
50 50,4 1,4 6,9 7,7 0,94
63 * 63,4 1,5 8,6 9,6 1,48
75 75,5 1,6 10,3 11,5 2,11
90 90,6 1,8 12,3 13,7 3,02
110 110,7 2,2 15,1 16,8 4,52
125 125,8 2,5 17,1 19,0 5,82
140 140,9 2,8 19,2 21,3 7,31
160 161,0 3,2 21,9 24,2 9,52
180 181,1 3,6 24,6 27,2 12,04
200 201,1 4,0 27,4 30,3 14,89
225 226,4 4,5 30,8 34,0 18,82
250 251,5 5,0 34,2 37,8 23,23
280 281,7 9,8 38,3 42,3 29,13
315 316,9 11,1 43,1 47,6 36,88
355 357,2 12,5 48,5 53,5 46,76
400 402,4 14,0 54,7 60,3 59,39
450 452,7 15,6 61,5 67,8 75,14