SDR13,6 Trykkrør

En god del PN8 - SDR13,6 benyttes i landbruket.
Rør til vanningsmaskiner eller vanningsanlegg.

SDR13,6 er også benyttet i fiskeoppdrett som fôrledning.