CIM453 - Vannpostkran

 

SINTEF Byggforsk Nr.: 1253
Vare nr.: Dim.: Gjenge:   A B C C1 P CH F Vekt:
CIM5660596 32mm 1 1/4"   12 105 120 155 22 47 1/8" 1,340kg
    1 1/2"   12 110 138 184 25 56 1/8" 2,015kg

Tekniske data og linker:

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.