Historien om HAIEX

Litt historie om bedriften

HAIEX Plastrør AS har sine røtter til pionertiden innenfor plast og plastproduksjon.
Med erfaring fra tidlig produksjon av rør i en garasje i Oslo (Large rør) og videre drift av en produksjonsavdeling i Sverige valgte Erich Hailand med familie å flytte tilbake til Norge da avdelingen i Sverige ble solgt ut av norsk eie.
Erich og sønnen Jon Erik Hailand startet helt fra bar bakke og bygget egne maskiner for folieproduksjon. Blant de første folieproduktene var blant annet poser til LP-plater og tobakkspunger.
Etter hvert utviklet det hele seg. Da det kom inn andre aktører på folie, samt egenproduksjon hos tobakksprodusentene ble maskiner bygd om og kjøpt inn for rørproduksjon. Produksjon av folie og rør er forholdsvis nært beslektet.
Firmaet den gang het Scania Plast, og var lokalisert ved innsjøen Krøderen i Krødsherad Kommune. Scania Plast sysselsatte den gangen mange i de lokale traktene, og de holdt også liv i godstransport på Krøderbanen.
Rørproduksjonen gikk på tre skift, og behovet for disse produktene økte stadig.
Scania-Plast utviklet seg videre, og gikk inn på andre typer produksjon som også omfattet førstegenerasjons polyuretanplater. - I dag finnes flere varianter av disse platene, og benyttes i stor utbredelse til bygg og anlegg.
En av produktene som er av denne varianten er for eksempel de lyserosa Jackon- platene. Utfordringen på den tiden var at de noe enklere platene som også benyttes som isolering og kanskje er mest kjent som "isopor" var svært mye rimeligere å fremstille. De hadde ikke på langt nær samme styrke og spesialegenskaper som styrofoam platene, men de fungerte jo som isolasjon de også. Dette er noe man vet mye mer om den dag i dag, hvor begge varianter benyttes i stor utstrekning til de formålene de egner seg best. Mangel på gode markedsføringskanaler som man har i dag med internett og teknologiutvikling gjorde det til en stor utfordring å nå ut i markedet med produktinformasjon og egenskaper.
Maskineriet krevde den gangen mye personell, og kostnadene forbundet med disse plateproduktene og iherdige forsøk på å komme inn i markedet førte dessverre til at Scania-Plast til slutt måtte kaste inn håndkleet.
Jon Erik kjøpte ut deler av maskineriet for rørproduksjon fra boet etter Scania-Plast. Innenfor rørproduksjonen var det fortsatt et stort marked, og etter hvert bød mulighetene seg for å etablere bedrift i Hønefoss.

I 1983 startet virksomheten som er grunnlaget for HAIEX i dag....
HAILAND EXTRUDING etablerte seg i deler av de nedlagte lokalene til Splitkein Skifabrikk i sentrum av Hønefoss.
Ekteparet Jon Erik og Audhill Hailand satte i gang med 2 ekstruderlinjer, litt lånt kapital og kanskje mest pågangsmot og arbeidsvilje, produksjon av trykkrør i polyetylen.
Produksjonsteknisk hadde Jon Erik Hailand allerede med seg mange års erfaring fra sin fars rørfabrikk på 60- og 70-tallet.
Audhill Hailand tok fatt i administrasjon, og det viktigste; markedsføring og salg av rørene.

Nye fabrikkslokaler og nytt navn: HAIEX PLASTRØR AS.
Produktutviklingen og etterspørselen økte gradvis, og ny fabrikk ble bygget i 1989/90 for å dekke behovet for større plass og bedre arbeidsmiljø. Vi flyttet inn i nye fabrikkslokaler våren 1990 på Nedre Kilemoen Industriområde, nord-vest for Hønefoss sentrum i nær tilknytning til E16.
Bedriften har fabrikkutsalg og selger rør og rørdeler til bønder og vanlige forbrukere. Hovedtyngden går imidlertid til rørforhandlere, rørgrossister og industri.

Mange bransjer benytter HAIEX PE-rør.
HAIEX PLASTRØR AS produserer rør fra 10mm - 110mm i mange trykklasser, og kan også produsere spesialrør tilpasset kundens behov.
Bedriften er kanskje den eneste som tilbyr å produsere rør direkte inn på vanningsmaskiner.
Det har forenklet arbeidet for bønder som har måttet skifte ut gammel slange med ny. Tjenesten er fortsatt en av våre små nisjeområder.

Etter hvert har HAIEX PLASTRØR AS etablert et forhandlernett i Norge, og foruten rørforhandlere er det flere bransjer som benytter polyetylenrør: brønnborere, pumpeforhandlere, entreprenører, møbelindustri, fiskerioppdrett, spennbetongindustri, båtproduksjon, offshore og sikringsutstyr for sjøfart. 

HAIEX har etter hvert knyttet god konktakt med andre produksjonsbedrifter og samarbeidspartnere både i Norge og i Europa, slik at vi i dag fremstår som en totalleverandør for en del bransjer.
Produktspekteret er økt betraktelig. Vi har i dag flere nisjeområder innenfor rørprodukter og tilbehør, og vi utfører skreddersøm av en rekke produkter laget av PE rør og halvfabrikata i plast.
Vi leverer også andre typer rør som produseres med litt andre teknikker enn de vi har i egne lokaler.
Delesortimentet har utvidet seg enormt, og vi har satt et stort fokus på elektrodeler og detaljer for å bygge varige, høykvalitets nettverk av vannrør i grunnen.
Sortimentet omfatter både det man finner her på våre nettsider, og en rekke andre spesialprodukter. Vi kan skaffe til veie det meste gjennom vårt kontaktnett, men har rettet fokuset fortrinnsvis mot produktene som benyttes utendørs i VA-grøfter, et omfattende program til energisystemer og tilpassede løsninger for industri.
For rørforhandlere og entreprenører er vi i dag en mini-grossist.
Vårt fokus er at kundene skal oppleve den gode og nære kontakten man kan gi som en liten bedrift. Vi prøver å yte service etter beste evne, og tar godt vare på kundene våre.


Eksport.....
HAIEX plastrør ligger også på andre breddegrader enn i Norge. Vi vet at de ligger på Seyshellene, i Bosnia som ny vanntilførsel etter krigen der. Vi har også levert rør til andre nødhjelpsprosjekter i form av beredskapspakker for å sikre vannforsyning etter krig eller katastrofer. Rørene våre finnes også i Japan som transportbane for fôr til oppdrettsfisk, i Gambia i et forskningslabaratorie og i Syd-Europa til bl.a.oppvarming av vann til basseng og lignende. (Rørene ligger på takene med vann som blir oppvarmet av sola.)

Polyetylenrør og miljø
Polyetylen er en miljøvennlig plast som ikke avgir giftige gasser til miljøet verken under produksjon, ordinær bruk eller ved forbrenning.