CIM BR 2-delte syrefaste kuleventiler (316)

2-DELT KULEVENTIL AISI 316

CIM5666251 BR 1/4" 2-DELT KULEV.   AISI 316
CIM5666252 BR 3/8" 2-DELT KULEV.   AISI 316
CIM5666253 BR 1/2" 2-DELT KULEV.   AISI 316
CIM5666254 BR 3/4" 2-DELT KULEV.   AISI 316
CIM5666255 BR 1" 2-DELT KULEV.   AISI 316
CIM5666256 BR 1 1/4" 2-DELT KULEV.   AISI 316
CIM5666257 BR 1 1/2" 2-DELT KULEV.   AISI 316
CIM5666258 BR 2" 2-DELT KULEV.   AISI 316
CIM5666259 BR 2 1/2" 2-DELT KULEV.   AISI 316
CIM5666261 BR 3" 2-DELT KULEV.   AISI 316
CIM5666262 BR 4" 2-DELT KULEV.   AISI 316

Tekniske data og linker:

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.