20mm x - SDR7,4 (PE40)

Benyttes til blant annet senkepumper pga. rørets fleksibilitet og egenskaper som egner seg godt for montering, service og vedlikehold.