CIM 34/1 OT forniklet eller med blå alu. Vinge

Teknisk Datablad
FDV
Produsent

Vare nr.: Dim.:  
CIM5660576 ½”  
CIM5660577 ¾”  
CIM5660578 1”  

Tekniske data og linker:

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.